Silvopastoralisme a Aiguamúrcia (Tarragona)

En AgroForAdapt treballem en 27 boscos de Catalunya i Castella i Lleó (més de 480 ha en total) per promoure el silvopastoralisme com a mesura d'adaptació al canvi climàtic. Per a possibilitar l'entrada del bestiar en el bosc realitzem tractaments silvícoles i millorem i condicionem les infraestructures auxiliars, incloent els accessos, punts d'aigua i refugis per al bestiar.

A Aiguamúrcia (Tarragona) treballem en 50 ha de bosc propietat de Diputació de Tarragona. A l'inici del projecte, aquest bosc, dominat per pi blanc, presentava una densitat excessiva de l'arbrat i del sotabosc que impedien l'ús pastoral, a més de causar problemes de vitalitat i una alta vulnerabilitat a incendis. Per això:

· estem restaurant un cobert per al bestiar.

· entre gener i març de 2023 hem realitzat tractaments silvícoles selectius en forma d’aclarides (reducció de la densitat arbòria) i estassades (reducció parcial de la cobertura del sotabosc). Les aclarides permeten promoure els arbres de més vitalitat, qualitat o interès per a la biodiversitat. Els treballs han estat dissenyats i dirigits pel CTFC, i persegueixen un doble objectiu:

a) Incrementar la capacitat d'adaptació del bosc al canvi climàtic: els tractaments redueixen la vulnerabilitat a incendis forestals i la competència per l'aigua. Així, protegim el conjunt del bosc i incrementem la vitalitat dels arbres respectats.

b) Possibilitar l'ús silvopastoral del bosc: en arribar més llum al sòl, s'incrementa el potencial pastoral i la producció farratgera. A partir d'ara, seran els ramats (ovelles i cabres) els que mantindran aquesta estructura més vital i poc vulnerable a incendis.

Aspecte del bosc abans (esquerra) i després (dreta) del tractament silvícola

Aquests treballs es realitzen amb el co-finançament de la Diputació de Tarragona.