Notícies
Jornada tècnica sobre estassades selectives

Divendres 3 de maig presentarem el repte de fer les estassades (reducció de la densitat del matollar) de manera selectiva, per tal de mantenir els matolls més interessants per a l'ecosistema forestal: espècies poc abundants, d’especial interès per a la conservació de biodiversitat i/o amb interès farratger. Aquesta jornada tindrà lloc en el bosc d’Aiguamúrcia […]

Read more
Notícies
La Comunitat de sistemes agroforestals i cultius mixtos, aplicació destacada pel projecte Agromix

La Comunitat de Sistemes Agroforestals i Cultius Mixtos ha estat destacada pel projecte Agromix com una innovació rellevant per al sector agroforestal, en l'article: “Cultivant connexions: El creixement de les xarxes socials temàtiques en agroecologia”. Aquesta xarxa social temàtica especialitzada en sistemes agroforestals ha estat creada pels projectes LIFE AgroForAdapt i PRIMA Transition, i recentment […]

Read more
Notícies
Estudi “Els sistemes agroforestals en el Pla Estratègic de la PAC Español: anàlisi i reflexions”

En els últims mesos hem col·laborat amb diversos projectes i entitats per a descriure el marc normatiu dels sistemes agroforestals a Espanya, en el marc de la nova PAC (2023-27).  Hem completat l'anàlisi amb una anàlisi DAFO (Febleses, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) d'aquest marc normatiu. L'estudi serà publicat com un Policy briefing d’EURAF (Federació Agroforestal Europea), […]

Read more