BENEFICIARIS DEL PROJECTE I ÀREES DE TREBALL

El projecte es compon de vuit beneficiaris i una entitat co-finançadora. El consorci es caracteritza per la seva complementarietat tècnica:

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: coordinador del projecte. Centre de recerca i transferència

Diputació de Barcelona: Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari. Administració pública

Diputació de Girona. Administració pública

Àrea Metropolitana de Barcelona – Oficina Tècnica de Gerència. Administració pública

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Servei d'Innovació Agroalimentària i Subdirecció de Planificació Rural. Administració pública

Fundació Emys. ONG de conservació de la natura

Agresta S. Coop. Societat cooperativa de consultoria forestal i ambiental. Entitat responsable de la implementació del projecte a Castella i Lleó

Agroof, SCOP. Societat cooperativa de consultoria agroforestal. Entitat responsable de la implementació del projecte a França.

Entitats co-finançadores

Diputació de Tarragona. Administració pública. Co-finançament de 75.000 € per al projecte Life Agroforadapt LIFE20 CCA/ES7001682 (2022-2025)

Entitats col·laboradores

Consell Comarcal del Baix Llobregat. Administració pública. Dona suport a la implementació del projecte a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Sorbus Bosques Multifuncionales. Consultora agroforestal. Dona suport a la implementació del projecte a Castella i Lleó

La Sola Agroecológica. Col·labora amb un sistema silvoarable demostratiu a Castella i Lleó

Les àrees de treball són quatre: Catalunya, Castella i Lleó, Occitanie (França) i Provença-Alps-Costa Blava (França).