La Comunitat de Sistemes Agroforestals i Cultius Mixtos, representant d'Espanya a la Federació Agroforestal Europea

La Comunitat de Sistemes Agroforestals i Cultius Mixtos és una xarxa social temàtica creada en 2023 per posar en contacte a persones interessades en aquests sistemes productius. Els sistemes agroforestals integren arbres en terrenys agrícoles o ramaders, mentre que els cultius mixtos combinen dos o més produccions agroramaderes en el mateix espai.

Aquesta Comunitat, de registre gratuït, compta actualment amb 130 membres, amb una gran majoria de propietaris i gestors. A més del seu funcionament com a xarxa social, s'organitzen webinars trimestrals per posar en comú als membres, presentar finques agroforestals, iniciatives en curs, etc. El pròxim webinar tindrà lloc el dimecres 12 de juny a les 12.00, amb accés per als membres de la Comunitat.

La Comunitat està d'enhorabona, ja que la Federació Agroforestal Europea (EURAF) ha nomenat aquesta plataforma com a representant d'Espanya en la Federació. L'anunci es va realitzar durant la 7a Conferència Agroforestal Europea, el principal punt de trobada agroforestal a Europa, celebrat cada 2 anys i que va reunir prop de 400 participants en Brno (República Txeca).

Un dels projectes promotors de la Comunitat és LIFE AgroForAdapt.