Jornada tècnica sobre estassades selectives

Divendres 3 de maig presentarem el repte de fer les estassades (reducció de la densitat del matollar) de manera selectiva, per tal de mantenir els matolls més interessants per a l'ecosistema forestal: espècies poc abundants, d’especial interès per a la conservació de biodiversitat i/o amb interès farratger. Aquesta jornada tindrà lloc en el bosc d’Aiguamúrcia (Tarragona), un rodal demostratiu d’AgroForAdapt a on estem impulsant el silvopastoralisme com a eina per a la prevenció d’incendis.

Per a més informació i inscripcions: https://www.forestal.cat/web/fitxers/files/CFC-41JTSeg%2724-web.pdf