La Comunitat de sistemes agroforestals i cultius mixtos, aplicació destacada pel projecte Agromix

La Comunitat de Sistemes Agroforestals i Cultius Mixtos ha estat destacada pel projecte Agromix com una innovació rellevant per al sector agroforestal, en l'article: “Cultivant connexions: El creixement de les xarxes socials temàtiques en agroecologia”.

Aquesta xarxa social temàtica especialitzada en sistemes agroforestals ha estat creada pels projectes LIFE AgroForAdapt i PRIMA Transition, i recentment s'han sumat a la seva animació altres projectes com Agromix i DigitAF, i compte en l'actualitat amb 116 membres registrats.