Notícies
Un fulletó sobre el co-disseny de projectes agroforestals

Aquest fulletó presenta una metodologia per realitzar el co-disseny (disseny participatiu) de projectes agroforestals. La seva versió en paper es distribuirà pròximament a 463 escoles d'agricultura de França. Aquest document ha estat elaborat en el marc dels projectes ARBRISS’EAU (amb el suport financer de l’AERMC), ADRENOME (amb el suport financer de la Regió Occitanie) i […]

Read more