Estudi “Els sistemes agroforestals en el Pla Estratègic de la PAC Español: anàlisi i reflexions”

En els últims mesos hem col·laborat amb diversos projectes i entitats per a descriure el marc normatiu dels sistemes agroforestals a Espanya, en el marc de la nova PAC (2023-27).  Hem completat l'anàlisi amb una anàlisi DAFO (Febleses, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) d'aquest marc normatiu. L'estudi serà publicat com un Policy briefing d’EURAF (Federació Agroforestal Europea), i està disponible en castellà en aquest enllaç. AgroForAdapt també participa en un altre estudi similar en el cas de França, que estarà disponible pròximament.