Jornada silvopastoral a Sòria amb l'UdL

El 29 de novembre organitzem entre CTFC i Agresta una jornada de camp amb estudiants del Grau en Enginyeria Forestal i del Màster Universitari en Enginyeria forestal de la Universitat de Lleida en els rodals demostratius AgroForAdapt en Muriel Viejo (Sòria). La Junta de Castella i Lleó ha implementat, en col·laboració amb Agresta, 26,2 ha de treballs silvícoles en un bosc mixt de pi roig (Pinus sylvestris) i roure reboll (Quercus pyrenaica).

Hem aplicat aclarides de dues intensitats, deixant una zona sense intervenir. En els pròxims anys estudiarem l'evolució d'aquestes tres situacions en múltiples indicadors. L'objectiu de les aclarides és reduir la densitat de l'arbrat per:

· fomentar la producció pascícola i permetre el silvopastoralisme: aconseguirem així diversificar els usos del bosc i la bioeconomia local.

· augmentar la vitalitat dels arbres respectats, que han estat seleccionats pel seu vigor i conformació, garantint un equilibri entre la presència de roure i pi.

· rebaixar la vulnerabilitat a incendis, en reduir la continuïtat vertical i horitzontal de la vegetació.

Gràcies a l'entrada del bestiar (ramat de vaques en extensiu) podrem mantenir en els pròxims anys aquesta estructura multifuncional i més adaptada al canvi climàtic.

Les següents intervencions vindran definides per la dinàmica del bosc i les demandes socials de les pròximes dècades…una de les opcions que plantegem és recuperar un paisatge adevesat, com la roureda de grans arbres trasmochos situat a uns centenars de metres del nostre rodal demostratiu.