El CTFC realitza la plantació de plantes arbustives farratgeres en finques adevesades del mediterrani

Abans d'acabar el 2023, el CTFC ha realitzat la plantació de 340 plantes arbustives i arbòries en finques adehesadas del mediterrani, concretament en deveses de surera a Agullana i de roure en Sant Esteve d’en bas (Girona).

L’aladern de fulla ampla (Phillyrea latifolia), l’aladern (Rhamnus alaternus) i el cirerer (Prunus avium) han estat els protagonistes d'aquesta acció. Triats pel seu origen mediterrani, que els proporciona capacitat de adaptar-se al clima i per la seva naturalesa palatable. En aquest moment, estan arrelant i preparant-se per a créixer aquesta primavera. Per a evitar que el ramat se les mengi abans d'hora, hem instal·lat sistemes de protecció de les plantes.

Des del grup d'ecologia i sistemes silvopastorals del CTFC, hem dissenyat les plantacions amb l'objectiu d'enriquir l'ecosistema i de proveir als ramats amb una alternativa alimentària en situacions de sequera i poca producció de pastura. Algunes plantes s'han col·locat com es trobarien de manera natural, disperses per la devesa, i unes altres, més agrupades, i barrades, conformant un banc llenyós del qual el ramat pot proveir-se quan així ho decideixi el pastor. 

En totes dues finques hem comprovat la labor que fa el bestiar en el manteniment de la devesa. Les vaques i les ovelles mantenen aquests sistemes productius que, a més, disminueixen la vulnerabilitat a incendis i afavoreixen la diversitat en el paisatge. Gràcies al LIFE AgroForAdapt, aquests sistemes silvopastorals s'han vist reforçats i esperem que siguin més resilients al canvi climàtic.