Anàlisi de sòls en una parcel·la experimental - Gard - França


En el marc del projecte Agroforadapt, a les Terres de Roumassouze a Vézénobres (30), vam fer lectures de mostres de sòl a 3 profunditats diferents per analitzar la textura i el stock de carboni. En aquest històric lloc experimental, els arbres, majoritàriament híbrids de noguera i àlber, tenen entre 20 i 30 anys. Els pagesos practiquen l'horta i l'arboricultura.