Visita de seguiment tècnic al Domaine Scamandre

El 4 d'octubre vam fer una visita tècnica al Domaine Viticole Scamandre. Aquest enfocament forma part del Pla de Recuperació de Haie, el nostre programa ReGard'Haies i el projecte Life Agroforadapt. El nostre objectiu era avaluar el creixement i desenvolupament de les bardisses i arbredes plantades, observant especialment l'estat de salut, l'eficàcia dels mulchings i la seva protecció. Aquesta informació és crucial per a la sostenibilitat del projecte. També vam parlar amb Laurent de Groc, mestre de celler de la finca. Ens ha aportat comentaris sobre les operacions de gestió realitzades. Aquest intercanvi ens va permetre identificar àrees de millora de cara al futur. Les plantes mortes es substituiran l'hivern vinent en funció dels resultats d'aquest seguiment. Aquesta actuació és necessària per millorar les possibilitats d'èxit de les plantacions. Seguim sent pragmàtics i orientats a solucions per garantir la viabilitat a llarg termini del projecte, reajustant-nos constantment al canvi climàtic.