Silvopastorals en bosc

Silvopastorals en terreny de pastura

Situacions a evitar amb els sistemes silvopastorals