Plantació d'arbres de regarni i intraparcel·la al Domaine de Canavérier

🌳🌳🌳🐃🐃🐃🌳🌳🌳 A la finca del Canavérier, el Syndicat Mixte de la Camargue gardoise, va decidir plantar milers de metres lineals de bardisses i arbres dins de parcel·les per crear corredors de biodiversitat, zones d'ombra, refugis, paravents... L'entorn natural és difícil, forts vents, alta salinitat, períodes de sequera que segueixen l'engordament... després d'una alta taxa de mortalitat, estem replantant espècies autòctones resistents!