L’acord que ha de facilitar les actuacions a la finca de Can Colomer ja és una realitat

El Consell Comarcal del Baix Llobregat (CCBL), propietari de la finca de Can Colomer a Sant Climent de Llobregat, ha arribat a un acord amb la cooperativa GEDI mitjançant una autorització d’ús del domini públic. La GEDI és una cooperativa de treball associat, d’iniciativa social i sense ànim de lucre.

En el marc del projecte LIFE AgroForAdapt, i amb la supervisió tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es preveu dur a terme les actuacions següents:

- Tractaments silvícoles per potenciar el silvopastoralisme

- Seguiment de les actuacions dutes a terme i presa de dades

- Divulgació del projecte i de les actuacions dutes a terme

El 25 de febrer del 2023 es va fer una visita a la finca de Can Colomer amb membres de la cooperativa GEDI, conjuntament amb tècnics del CCBL, el CTFC i l’AMB. En aquesta trobada es van treballar els drets i deures de cadascú, que queden recollits en el document d’autorització d’ús del domini públic. També es van identificar els diferents rodals i el lloc on hi haurà el tancat per al bestiar.