Jornada amb actors del territori a Sant Climent de Llobregat

El 25 d'octubre realitzem una visita a la finca de Ca Colomer, a Sant Climent de Llobregat per fer el seguiment i valoració dels treballs forestals duts a terme i per acordar sobre el terreny les necessitats i característiques de les instal·lacions per al ramat que es preveu que entre a pasturar la finca en breu. En la visita hi havia representants de l'Ajuntament, els encarregats de dur a terme els treballs forestals, el propietari del ramat, així com els equips tècnics del CTFC i del AMB.

Aquest mateix dia es va dur a terme una xerrada informativa per al col·lectiu de caçadors, membres de la ADF, Agents Rurals i Bombers. L'equip tècnic del CTFC i de l’AMB van explicar el projecte AgroForAdapt, així com els principals objectius i els treballs que s'estan duent a terme en Can Colomer. Es va generar un debat interessant centrat, principalment, en l'oportunitat que representen projectes com aquest per millorar la gestió forestal del municipi i també la importància de la comunicació i la coordinació durant els períodes de caça per evitar o minimitzar els possibles impactes amb els ramats.