Arbres dispersos

Arbres en fileres

Divisió de camps

Marges llenyosos

Paisatges agroforestals

Situacions a evitar amb els sistemes silvoarables