Inici oficial del projecte

Avui comença a caminar el LIFE AgroForAdapt. Durant els cinc anys vinents treballarem per contribuir a l’adaptació al canvi climàtic dels sectors agrícola i forestal mediterranis mitjançant la promoció dels sistemes agroforestals: silvoarables i silvopastorals.