Primera reunió del Comitè Assessor Extern del projecte

El 30 de març hem fet, en format telemàtic, la primera reunió amb el comitè assessor del projecte. Aquesta figura està composta per una sèrie de persones expertes en les diferents matèries abordades en el projecte. En aquesta primera reunió hem prioritzat la presència de persones expertes en el disseny i gestió de sistemes agroforestals, i també en el seguiment d'aquests en base a múltiples serveis ecosistèmics. En total, es preveuen quatre reunions amb aquest comitè, la composició del qual anirà variant en funció de la temàtica abordada, en línia amb el desenvolupament del projecte.

Aquí pots veure la llista de persones que formen part d'aquest comitè.